Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50


Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  1.5- 5.5 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!