Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100


Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  3.7- 15 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!