Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B47.5H


Thông số Qmax: 3.7 m3/min

Hmax: 18.1m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!