Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B47.5


Thông số Qmax: 2.26m3/min

Hmax: 29.7m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!