Máy thổi khí Tsurumi RSA-50


Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  1.5-3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!