MÁY THỔI KHÍ TSURUMI 1.5KW


Thông số Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm
Cấu tạo Thân bằng gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Japan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!