Máy bơm chìm Tsurumi KRSU822


Thông số Qmax: 5.7 m3/min

Hmax: 26 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!