Máy bơm chìm Tsurumi 50PN21.5


Thông số Qmax = 0,67m3/min

Hmax = 17,4 m

Họng xả: 50mm

Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!