Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 200B422


Thông số Qmax: 7 m3/min

Hmax: 25 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!