Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B47.5L


Thông số Qmax: 5 m3/min

Hmax: 14m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!