Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B437


Thông số Qmax: 6 m3/min

Hmax: 41.5 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!