Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B415


Thông số Qmax: 4.5 m3/min

Hmax: 28 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!