Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B43.7H


Thông số Qmax: 1.39 m3/min

Hmax: 19m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!