Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B42.2


Thông số Qmax: 1.5 m3/min

Hmax: 16 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!