Máy thổi khí Tsurumi RSS-20


Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  0.4- 0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!