Máy bơm chìm Tsurumi GSZ-150-4


hông số Qmax: 1092 m3/h

Hmax: 636.5 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  150kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!