Máy thổi khí Tsurumi RSS-25


Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  0.4-0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!