Máy bơm phòng nổ Tsurumi 100KTX211


Thông số Qmax: 0.9 m3/min

Hmax: 29 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!