Máy bơm chìm Tsurumi LSP1.4S


Thông số Qmax: 50 lít/min

Hmax: 6.9 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.48kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!