Máy bơm chìm Tsurumi 1 pha 50PLS2.75S 

Thông số Qmax: 0.53 m3/min

Hmax: 10 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!