Máy bơm chìm Tsurumi 1 pha 50PLS2.4S


Thông số Qmax: 0.34 m3/min

Hmax: 7.1 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!