Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80PU23.7 

Thông số Qmax: 0.9 m3/min

Hmax: 23.9 m

Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!