Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4


Thông số Qmax: 0.263m3/min

Hmax: 9m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!