Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 150B615-CR


Thông số Qmax: 6 m3/min

Hmax: 16.2 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11   kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!