Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 200B411


Thông số Qmax: 6.4 m3/min

Hmax: 15.8 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!