Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  0.75-1.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!