Thông số Qmax: 1 m3/min Hmax: 16.9 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!