Thông số Qmax: 0.36 m3/min Hmax: 15.2 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!