Thông số Qmax: 8 m3/min Hmax: 19 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!