Thông số Qmax: 6.4 m3/min Hmax: 15.8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!