Thông số Qmax: 6 m3/min Hmax: 41.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!