Thông số Qmax: 2 m3/min Hmax: 16.4m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.45 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75 kW/220V
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!