Thông số Qmax: 2.07m3/min Hmax: 26m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!